Czwartek, 20.02.2020 r. Imieniny: Leona i Ludomiła
Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej.

Quintus Eniusz
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

1. 01. 2010 r. Polsce przybędzie sześć nowych miast

Redakcja Albumpolski.pl 2009-12-31
/img/HEBY/polskie_symbole_336.jpg
Z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2009 r. w naszym kraju przybyło 6 nowych miast. Tym samym Polska liczyć będzie 903 miejscowości posiadające miejski status. Poniżej przedstawiamy krótkie notki prezentujące nowe miasta .

/img/HEBY/PDL_szepietowo_miasto.gifSzepietowo - województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Szepietowo. Miejscowość jest stolicą dekanatu szepietowskiego.
Starania władz Szepietowa o prawa miejskie trwały od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Dopiero teraz jednak Szepietowo spełniło wszystkie określone w przepisach prawa kryteria, takie jak liczba ludności czy odpowiednia infrastruktura.

/img/HEBY/PDK_przeclaw_miasto1.gifPrzecław - województwo podkarpackie, powiat mielecki, gmina Przecław.
Najstarsza znana wzmianka o Przecławiu pochodzi z 1258 roku. Wówczas istniał już w Przecławiu kościół. Najstarsza pisana wzmianka o osadzie zwanej Przedzlaw pochodzi z 1419 roku. Pierwszym znanym właścicielem Przecławia był Klemens, który posiadał włości przecławskie w 1374 roku. W wiekach XV-XVI Przecław należał do rodziny Ligęzów. Kolejnymi właścicielami byli Krupkowie-Przecławscy. Od ich nazwiska prawdopodobnie pochodzi dzisiejsza nazwa Przecław. W 1910 roku na terenie parku zamkowego odkryto grób, którego powstanie szacuje się na czasy rzymskie.
Przecław utracił prawa miejskie w 1919 roku.

/img/HEBY/ZP_tychowo_miasto.gifTychowo - (niem. Groß Tychow) – województwo zachodniopomorskie, powiat białogardzki, gmina Tychowo. Dziś miejscowość liczy 2500 mieszkańców. Tychowo jest 63. miastem w woj. zachodniopomorskim.

Pierwsze wzmianki pojawiają się w dokumentach z poł. XIII wieku, jest to wieś o słowiańskim, wczesnośredniowiecznym rodowodzie. Początkowo był to majątek rycerski należący do dwóch rodów (lenno starego pomorskiego rodu Kleszczów, zgermanizowanego na von Kleist, wzmiankowany w 1477 r.) i częściowo von Versen (wzmianka z 1523 r.) Z czasem von Kleist stali się jedynymi właścicielami majątku Tychowo. Na początku XIX wieku posiadłość przeszła w inne ręce, po czym została odkupiona przez przedstawicieli innej linii rodu von Kleist, noszącej nazwisko von Kleist-Retzow. Rodzina von Kleist-Retzow była w posiadaniu majątku do końca II wojny światowej. Po wojnie majątek upaństwowiono, stał się własnością PGR Tychowo. W latach 70. XX wieku rozebrano pozostałe po ostatniej wojnie ruiny pałacu rodziny von Kleist.

/img/HEBY/LUB_lasczow_miasto2.gifŁaszczów - województwo lubelskie, powiat tomaszowski, gmina Łaszczów. W latach 1549-1870 Łaszczów posiadał już prawa miejskie, jednak zostały mu one odebrane. Początki Łaszczowa sięgają połowy XVI wieku, kiedy to dokumentem wydanym w 1549 r. (dokładnie we wtorek 22. stycznia, po św. Agnieszce) w Piotrkowie Trybunalskim król Zygmunt August, przez wzgląd na wierne służby Aleksandra Łaszcza z Tuczap, podkomorzego bełskiego i staroście horodelskiemu, zezwolił mu na zamianę jego wsi dziedzicznej Domaniż na miasto o nazwie Prawda (od herbu Prawdzic, którym pieczętowała się rodzina Łaszczów). Miasto to powstało istotnie, ale nie w samym Domaniżu, który nie przestał istnieć, lecz na gruntach do tej wsi należących. Nie jest pewne, czy nadana nowemu miastu nazwa była używana. Jeśli tak, to nie utrzymała się długo. Już w roku 1578 miasto to nosiło nazwę Łaszczów (od nazwiska jego właścicieli) i posiadało prawo magdeburskie.
/img/HEBY/LUB_lasczow_miasto1.gifNa przełomie XVI-XVII wieku miasto było ważnym ośrodkiem polskiej reformacji. W Łaszczowie istniał zbór ariański oraz drukarnia, która swoją działalność prowadziła do 1603 roku. W tym także roku, za sprawą starań Piotra Gorajskiego, miasteczko otrzymało przywilej do organizowania jarmarków i targów. W XII wieku rozwój miasta był hamowany przez przemarsz wrogich wojsk oraz pożary./img/HEBY/pyt1_96.gifRadłów – województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Radłów.
Pierwsze historyczne wzmianki o Radłowie znajdziemy w "Kodeksie Katedry Krakowskiej" pod datą, 1080 r. w którym to roku powstaje w Radłowie parafia. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od starożytnego narzędzia rolniczego "radła", względnie od wyradlonych pól. Nie ma jednak na to dostatecznych dokumentów.
W 1655 pustoszą tę okolicę Szwedzi. Do większej bitwy doszło na polach Radłowa, gdzie ludność miejscowa brała czynny udział. Wspomina o tym historyk Piekański "Ludność osad należących do biskupa krakowskiego mężnie stawiała czoło szwedzkim rabusiom, a będąc zgrupowana w partyzanckie gromady nie raz całe oddziały w pień wycinała kosami" Lata 1656 i 1657 zapisują się klęską dla Radłowa i okolicy. Wojska węgierskie pod wodzą Grzegorza Rakoczego oraz kozacy palą wieś częściowo, jednak kościół szczęśliwie ocalał..
Rok 1772 jako rok I rozbioru Polski staje się dla Radłowa przełomowym. W tym roku za rządów biskupa krakowskiego Kajetana Jałtyka dobra radłowskie uległy konfiskacie i przeszły pod zarząd Cyrkułu bocheńskiego. W 1819 roku obszar radłowski darowuje cesarz Józef II w dowód wdzięczności i uznania hr. Hampeshowi. Od niego nabywa dobra Radenfeld, który w 1844 buduje w Radłowie okazały pałac. W tym mniej więcej czasie nabywa dobra radłowskie krakowska rodzina Helców, potem przechodzi w ręce prof. Uniwersytetu Jagielońskiego Straszewskiego, wreszcie w posiadanie Dolańskich. Za panowania Franciszka Józefa I (1849 - 1850) została ostatecznie zniesiona pańszczyzna. W 1873 nawiedziła Radłów cholera zabierając wielkie ilości ofiar, zaś w 1880 r. Wielki Głód.
W 1918 roku po czterech latach wojny powstaje wolna Polska. Bliźnią się ciężkie rany, a na gruzach dawnego dorobku powstaje nowe życie. W roku 1924 - 1925 wybudowano w Radłowie nowy ratusz. 1934 r. 17 lipca była wielka powódź, która trwała tydzień. 1935 r. dnia 18 października zmarł właściciel obszaru dworskiego w Radłowie Henryk Dolański. 1939r. 7 i 8 września doszło do bitwy na terenie Radłowa, Niwki, Biskupic Radłowskich, Woli Radłowskiej i Wał Rudy między wojskami polskimi i niemieckimi. 31 budynków mieszkalnych lub gospodarczych zostało spalonych.

/img/HEBY/PDK_kolaszyce_miastov1.gifKołaczyce - województwo podkarpackie, powiat jesielski, gmina, gmina Kołaczyce. Miasto lokowane przez króla Kazimierza Wielkego w roku 1339. Kolejne pisemne wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1345 roku.Wymienia się też w nich Ostasza - kasztelana lubelskiego. Kołaczyce wraz z kilkoma okolicznymi wsiami należały do opactwa tynieckiego, którego były własnością do I rozbioru Polski.W 1546 r. był wielki pożar w Kołaczycach. Po zniesieniu Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, po pierwszym rozbiorze Polski rząd austriacki wydzierżawił te dobra osobom prywatnym. Od tego czasu miasto Kołaczyce zmieniało właścicieli. Pierwszym był Paweł Kmita Chorzewski. W 1779 r. miasto wraz z innymi wsiami zostało sprzedane za 80 000 florenów i 59 koron Karolowi Ederowi, Janowi obojga imion, Jakubowi baronowi Boesmerowi i Friesowi. Towarzystwo to z kolei odsprzedało z kolei Kołaczyce i Nawsie Kołaczyckie wraz z innymi jeszcze wsiami Achillesowi Johannotowi za 80 000 zł w 1811 r. W ten sposób Kołaczyce stały się miastem prywatnym. Prawa miejskie straciły Kołaczyce w 1919 roku. Kołaczyce najpierw w latach 80., potem w 1993 r. ubiegały się o przywrócenie statusu miasta, jednak wtedy istniały wymagania co do ilości mieszkańców, m.in. minimum 2 tys. mieszkańców, przy 1400 osób zameldowanych w Kołaczycach.

Pochodzenie nazwy: Miejscowość Kołaczyce, należąca do bardzo starych osad, wcześniej awansowała do rangi miasta. Jest kilka, bardziej lub mniej ludowych, jak też bardziej lub mniej naukowych etymologii nazwy Kołaczyc. Jedna wersja głosi, że podczas najazdu Tatarów, w XIII wieku, mieszkańcy osady, a ściślej mówiąć mężczyźni, bronili się kołkami, ponieważ nie posiadali innej broni skutecznej, przy pomocy kołków odbili też branki - mieszkanki wsi. Nazwa Kołaczyce pochodziłaby zatem od kołków, kołów i kołeczków.

Druga wersja łączy się z pewnym prawdopodobnym zdarzeniem. Kiedy przez wieć przejeżdżał król Kazimierz Wielki, właśnie na terenie dzisiejszych Kołaczyc zepsuł się powóz królewski. Kiedy powóz stanął król wysiadł i zapytał co się złamało, koła czy też co innego? Rzeczywiście złamane koła naprawili kołodzieje i na pamiątkę tego wydarzenia jest nazwa Kołaczyce.

Trzecie podanie ludowe głosi, że w miejscowości wypiekano dobre i smaczne kołacze. Wyraz kołacz znany jest na terenie całej Słowiańszczyzny i oznacza okrągły placek, często obrzędowy i weselny. Choć związek znaczeniowy z nazwą jest możliwy, to jednak etymologia ta nie wyjaśnia budowy i struktury nazwy Kołaczyc.

Inna z kolei wersja, mająca pozory naukowej - wiąże nazwę Kołaczyce z nazwą istniejącego niegdyś zamku Golesza; znanych ruin na Podzamczu w Krajowicach. Według tej wersji, nazwa Kołaczyce powstała w sposób następujący: nazwa Golesz zmieniła się najpierw na Kolesz, a od tego powstała nazwa Koleszyce, zmieniona później na Kołaczyce. Hipoteza ta jest pomysłowa, jednak zawiła i nie tłumacząca istotnego związku słowotwórczego wyrazów. Została ona wysunięta przez W.Węgrzyńskiego, nauczyciela gimnazjum jasielskiego na początku XX wieku, historyka i miłośnika regionu jasielskiego.

Najbardziej uzasadniona jest etymologia wywodząca Kołaczyce od nazwy osobowej - przezwiska Kołacz. Być może, że imię lub przezwisko nadano człowiekowi o owalnej, okrągłej twarzy, podobnej do Kołacza.

Wróć
Góra Facebook
Drukuj

TWOIM ZDANIEM
Autor artykułu jest w wielkim błędzie pisząc że ruiny pałacu były pozostałością II wojny...
~Kacper 2010-02-10 16:05

Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

a_to_polska_wlasnie.png
taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

Album Jacka Frankowskiego

album_frankowskiego.png
pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

... nie tylko od święta

569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

Giżycki Fotoplastykon

fotoplastykon3_330.png
  0225809057_330.jpg

Rogale marcińskie

rogale_marcinskie_szpar  
Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

www.Giżycko-Lötzen.pl

gizycko_lotzen330.jpg

Pokochaj Lubuskie

lubuskie_330_m.jpg

Flagi i

baner_manufakturaflag.pl_330.png

A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

Efekt Φ

laterna_nowa.jpg
03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
Copyright © 2002-2020 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.