Niedziela, 26.01.2020 r. Imieniny: Seweryna i Pauliny
Jeżeli ci trudno zrozumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa.

Demokryt
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

Droga do herbu - podstawowe zasady

Redakcja 2008-01-20
on_gifm.gifJednym z podstawowych zadań Komisji Heraldycznej, określonych w art. 2a ust. 3 pkt 1) ustawy o odznakach i mundurach, jest opiniowanie wzorów insygniów i symboli jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 3 ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do ustanawiania powyższych symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii. W tym celu na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wystąpienia o opinię do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przy którym działa Komisja Heraldyczna jako jego organ opiniodawczo-doradczy. Opinia powinna być wydana w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o jej wydanie.

W związku z powyższym należy wskazać, że w przypadku podjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności zmierzających do uchwalenia własnych herbów, flag czy innych symboli powinien zostać zachowany poniższy tryb postępowania:

 • Opracowania projektu (wzoru) symbolu (wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym).


 • Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wzoru (projektu) symbolu do zaopiniowania.


 • Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia przesłany wzór (projekt) symbolu do opinii Komisji Heraldycznej.


 • Komisja Heraldyczna przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej opinię dotyczącą zgodności nadesłanego wzoru (projektu) symbolu z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.


 • Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinię jednostce samorządu terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.


 • Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia symbolu po otrzymaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


 • Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Komisji Heraldycznej zapewnia Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Wnioski jednostki samorządu terytorialnego o wyrażenie opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zgodności wzorów (projektów) herbów, flag i innych symboli należy kierować na adres:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Komisja Heraldyczna
  ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.
  Sekretariat Komisji Heraldyczej:
  ul. Wspólna 2/4, 00-529 Warszawa, tel./fax – 621-65-52, tel. 661-94-28.


  źródło: strona internetowa MSWiA

  Wróć
  Góra Facebook
  Drukuj

  TWOIM ZDANIEM

  Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

  a_to_polska_wlasnie.png
  taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

  Album Jacka Frankowskiego

  album_frankowskiego.png
  pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

  ... nie tylko od święta

  569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

  Giżycki Fotoplastykon

  fotoplastykon3_330.png
    0225809057_330.jpg

  Rogale marcińskie

  rogale_marcinskie_szpar  
  Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

  www.Giżycko-Lötzen.pl

  gizycko_lotzen330.jpg

  Pokochaj Lubuskie

  lubuskie_330_m.jpg

  Flagi i

  baner_manufakturaflag.pl_330.png

  A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

  obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

  Efekt Φ

  laterna_nowa.jpg
  03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
  Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
  Copyright © 2002-2020 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
  Wszystkie prawa zastrzeżone.