Wtorek, 29.09.2020 r. Imieniny: Michała i Michaliny
Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu.

Platon
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

Historia Sejmu Rzeczpospolitej - cz.3

Redakcja Albumpolski.pl 2005-11-18
Sejm Rzeczpospolitej – 3 Parlament czasów wojny Nazajutrz po agresji Niemiec na Polskę, 2 września 1939, odbyła się wspólna, nadzwyczajna sesja sejmu i senatu. Zmieniono regulaminy izb, umożliwiając ich zbieranie się w czasie wojny w zmniejszonym składzie (sejm: 40 posłów plus marszałek, senat: 18 senatorów plus marszałek). W praktyce nigdy więcej izby nie zebrały się. Po wyjeździe z kraju i internowaniu w Rumunii prezydent Ignacy Mościcki przekazał władzę Władysławowi Raczkiewiczowi. 2 listopada 1939 r. przeydent Raczkiewicz rozwiązał parlament. 1 grudnia zarządził nowe wybory - miały się odbyć w pierwszą niedzielę przypadającą po 60 dniach od zakończenia działań wojennych. Oznaczało to, że parlament RP zaistnieje w bliżej nieokreślonej przyszłości. W tej sytuacji 9 grudnia 1939 r. utworzono tymczasowy quasi-parlament: Radę Narodową RP. Parlament opozycji Rada była organem doradczym i opiniodawczym bowiem akty prawne, zresztą nieliczne, w imieniu władz RP na uchodźstwie wydawał prezydent. Wyborów nie sposób było przeprowadzić, więc Rada była reprezentacją stronnictw, które przed wrześniem 1939 znajdowały się w opozycji, a które po klęsce wrześniowej przejęły ster władzy na emigracji: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy. Do pierwszej Rady Narodowej prezydent powołał imiennie 20 członków, po 3 ze stronnictw politycznych, 7 bezpartyjnych i 1 przedstawiciela ludności żydowskiej. Rozwiązał ją jednak w okresie ostrych sporów politycznych po podpisaniu (30 lipca 1941 r.) układu z ZSRR. Do Rady II kadencji prezydent powołał 31 osób: po 5 spośród przedstawicieli stronnictw, 9 spośród bezpartyjnych, 2 reprezentujące polskich Żydów. Także więc tym razem do Rady nie dopuszczono reprezentantów obozu rządzącego przed Wrześniem. Niekorzystny układ geopolityczny pod koniec wojny, w tym decyzje konferencji w Jałcie (w lutym 1945 r.), oddające praktycznie Polskę w obszar wpływów sowieckich, doprowadziły do dalszych kontrowersji we władzach emigracyjnych. W tej sytuacji 21 marca 1945 r. prezydent rozwiązał Radę. Niedługo potem, po powstaniu w Warszawie (28 czerwca 1945 r.) Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (gabinetu pod przywództwem komunistów, ale z udziałem kilku polityków emigracyjnych, m.in. Stanisława Mikołajczyka), mocarstwa zachodnie cofnęły dyplomatyczne uznanie polskim władzom emigracyjnym w Londynie. Parlament podziemny Jednym z podstawowych defektów Rady Narodowej RP jako quasi-parlamentu był brak w jej składzie przedstawicieli konspiracji z kraju. Z początkiem 1940 r. powstał pod okupacją niemiecką Polityczny Komitet Porozumiewawczy, w skład którego weszli przedstawiciele czterech partii: PPS, SL, SN i Stronnictwa Demokratycznego. Po powołaniu w grudniu 1940 r. przez rząd RP na uchodźstwie Delegata Rządu na Kraj PKP zaczął z nią ściśle współpracować. W ten sposób zaistniały dwie równoległe instytucje quasi-parlamentarne na emigracji i kraju. Polityczny Komitet Porozumiewawczy został w marcu 1943 r. przekształcony w Krajową Reprezentację Polityczną, a w marcu 1944 r. w Radę Jedności Narodowej. RJN liczyła 16 członków: po 3 dla czterech głównych partii (PPS-WRN, SL, SN i SP), po 1 dla trzech mniejszych ugrupowań (m.in. dla Zjednoczenia Demokratycznego, w tym nurt piłsudczykowski) i 1 dla przedstawiciela Kościoła. Najważniejszym dokumentem RJN była deklaracja programowa z 15 marca 1944 r. „O co walczy naród polski?”. Deklaracja zapowiadała w powojennej Polsce reformy demokratyczne i socjalne. Planowano, że z chwilą zakończenia wojny do czasu demokratycznego wyłonienia nowego sejmu i senatu Rada Jedności Narodowej połączy się z londyńską Radą Narodową RP i utworzy tymczasowy parlament. Porządek jałtański zniweczył te plany. Wkraczająca do Polski Armia Czerwona i polscy komuniści wydali wojnę instytucjom i ludziom Państwa Podziemnego. 16 przywódców podziemia zaproszonych na rozmowy polityczne do Pruszkowa porwano i osądzono w głośnym procesie politycznym w Moskwie. Był wśród nich Kazimierz Pużak, przewodniczący RJN, która zaprzestała działalności 1 lipca 1945 r.
Wróć
Góra Facebook
Drukuj

TWOIM ZDANIEM

Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

a_to_polska_wlasnie.png
taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

Album Jacka Frankowskiego

album_frankowskiego.png
pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

... nie tylko od święta

569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

Giżycki Fotoplastykon

fotoplastykon3_330.png
  0225809057_330.jpg

Rogale marcińskie

rogale_marcinskie_szpar  
Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

www.Giżycko-Lötzen.pl

gizycko_lotzen330.jpg

Pokochaj Lubuskie

lubuskie_330_m.jpg

Flagi i

baner_manufakturaflag.pl_330.png

A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

Efekt Φ

laterna_nowa.jpg
03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
Copyright © 2002-2020 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.