Wtorek, 18.02.2020 r. Imieniny: Symeona i Konstancji
Dziesięcioro przykazań jest tylko dlatego tak zwięzłe, jasne i zrozumiałe, że powstało bez pomocy ekspertów i doradców.

Charles de Gaulle
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

Iława: Będzie referendum

Ania Sarnowska 2013-02-09
zycie_regionu_70.jpgNa środowej (6 lutego) sesji rady miasta w Iławie radni podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania straży miejskiej. Zebrano wystarczającą ilość ważnych głosów, czyli 2725. To nawet 50 podpisów więcej, niż wedle prawa było wymaganych. Trzeba będzie jednak zmienić treść proponowanego przez inicjatorów pytania, bo obecne zostało uznane za wprowadzające w błąd. Zawiera ono bowiem określenie daty likwidacji straży jako styczeń b.r.

Temat referendum wywołał na sesji rady dyskusję dotyczącą nie tylko likwidacji straży miejskiej, ale także zgodności przeprowadzenia sesji wedle obowiązującego wszystkich radnych statutu. Pomimo wielu wątpliwości, ostateczne stanowisko w sprawie oddania mieszkańcom Iławy prawa do decydowania o egzystencji strażników miejskich zostało uwidocznione w głosowaniu. Radni szesnastoma głosami za i dwoma głosami przeciw przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu w Iławie referendum gminnego dotyczącego stricte likwidacji jednostki straży miejskiej na terenie naszego miasta. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W środę (6 lutego) pierwszy na afiszu znalazł się temat niedopełnienia dostarczenia dokumentacji odnośnie referendum do wiadomości wszystkich radnych, w terminie zgodnym z przyjętym statutem. - Składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu (…), powinniśmy otrzymać dokumenty wraz z porządkiem obrad najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem obrad. Dokumenty (…) otrzymałem wczoraj w mailu o godzinie czternastej trzydzieści siedem. Statut również mówi, że dzień otrzymania dokumentów nie jest wliczany do tych trzech dni roboczych, tak samo nie jest liczony dzień posiedzenia sesji. Czyli dzisiejsza sesja odbywa się niezgodnie ze statutem – według radnego Romana Przybyły środowa nadzwyczajna sesja odbyła się niezgodnie z prawem. - Nie jest to sesja prawna – poparł kolegę radny Eugeniusz Dembek, który też nie otrzymał stosownych dokumentów w ustalonym terminie. Wniosek zaniepokojonego Przybyły został poddany do ogólnego głosowania i w jednej chwili odrzucony. Pomimo niezgodności pewnych kwestii ze statutem, wszystkim jednakowo zależało, aby sesja odbyła się zgodnie z planem, ponieważ następnego dnia mijał ustawowy termin podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie referendum.

straz_miejska_1.jpg

Inicjatorzy głosowania w sprawie likwidacji SM, między innymi Marian Cemka i Dariusz Rozborski (obecny na sali, obaj na zdjęciu wyżej), w zawiadomieniu o przeprowadzeniu referendum lokalnego zawarli konkretny termin usunięcia z Iławy strażników miejskich, dokładnie styczeń 2013 roku. Jest luty, więc wedle tej dokumentacji, straży miejskiej na terenie miasta nie ma już od około miesiąca… Taką i kilka innych nieprawidłowości w dokumentach przedstawił zgromadzonym na sali obrad przewodniczący komisji powołanej do merytorycznego zbadania zgodności wniosku z obowiązującą ustawą o referendum lokalnym, Andrzej Pankowski. – Stwierdzono, iż liczba osób z prawidłowo wypełnionymi podpisami wynosiła 2725 głosów, co stanowi 50 podpisów więcej ponad wymaganą liczbę 2675. W trakcie obrad dyskutowano na temat kryteriów, które obrać miała komisja przy badaniu poprawności podpisów na kartach poparcia inicjatywy referendalnej – przedstawił wyniki pracy komisji przewodniczący organu. - W związku z wątpliwościami komisja zwróciła się do radcy prawnego o stosowną opinię w następujących tematach: jaką datę należało przyjąć do ustalenia liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania objętych rejestrem wyborców, czy prawidłowym jest nieuznawanie osób popierających inicjatywę referendalną w przypadku, gdy adres zamieszkania w Iławie jest niespójny z miejscem stałym zameldowania w Iławie, czy możliwym jest w trakcie referendum postawienie pytania w brzmieniu zaproponowanym przez inicjatorów referendum tj. „Czy jesteś za likwidacją Straży Miejskiej w styczniu 2013 roku” – dodał Andrzej. Uznano, że należy przyjąć za nieprawidłowe podpisy osób, które wpisały w kartach inny adres zamieszkania niż ten, pod którym dana osoba jest zameldowana. Nie miało jednak większego wpływu na sprawę, bowiem nawet w sytuacji usunięcia niezgodnych z prawem referendalnym podpisów, lista poparcia zawierała wystarczającą liczbę głosów, czyli 10% procent z wszystkich mieszkańców gminy miejskiej Iława uprawnionych do głosowania. Nieprawidłowa okazała się także sama treść zapytania referendalnego: – Komisja stwierdza, iż wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej w Iławie, o następującej treści pytania – czy jesteś za likwidacją Straży Miejskiej w styczniu 2013 roku jako jednostki budżetowej Gminy Miejskiej w Iławie – zawiera uchybienie, którego nie można usunąć (…). Organ stanowiący nie może modyfikować treści pytania – poinformował radny w dalszej części sprawozdania. Prawo polskie nie może działać wstecz, dlatego też treść zapytania uznano za nieprawidłową.

Słowo wsparcia wypowiedział pod adresem straży miejskiej obecny na sali zastępca komendanta powiatowego policji w Iławie, nadkom. Waldemar Jackowski. – Proszę sobie wyobrazić, że ponad 700 interwencji spadłoby na głowę policji. Oczywiście policja jest do tego powołana, ale jeśli ma taką służbę, która w postaci siedmiu panów ma szerokie uprawnienia i która może wspomóc policję, to jak najbardziej jest to miłe.

straz_miejska_1.jpg

Głos zabrał także przewodniczący rady, Roman Groszkowski, który zwrócił uwagę na istotny aspekt przy podejmowaniu ostatecznej decyzji: - Konstytucja i ustawy dają mieszkańcom Iławy możliwość decydowania o losach instytucji państwowych oraz organów wybieralnych. Myślę, że należy to prawo uszanować. Z drugiej strony rada miasta, kierując się praworządnością, nie powinna tworzyć rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub obarczonych prawnymi wadami. Sprawozdanie komisji wyraźnie na takie wątpliwości wskazuje. Musimy wziąć pod uwagę opinię prawną, którą kierowała się komisja - przeprowadzanie referendum odpowiadające literalnie na pytanie postawione przez inicjatorów byłoby niemożliwe. Należy też pamiętać, że działalność legislacyjna rady podlega nadzorowi prawnemu wojewody, który uchwałę niezgodną z prawem może uchylić. Radni zadecydowali poprzeć wniosek referendalnej grupy inicjatywnej i oddać w ręce iławian losy strażników miejskich. Jak w kuluarach powiedział nam jeden z radnych, „głos przeciwko referendum, to głos przeciwko wyborcy”. Termin przeprowadzenia referendum wyznaczono na niedzielę, 24 marca.

Tekst i fot. Ania SarnowskaZobacz więcej :
zycie_regionu_70.jpg
Wróć
Góra Facebook
Drukuj

TWOIM ZDANIEM
Czy Ci "panowie" to przypadkiem nie uciekli z jakiegoś "wariatkowa" Wyraz...
~zenon 2014-03-02 20:38

Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

a_to_polska_wlasnie.png
taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

Album Jacka Frankowskiego

album_frankowskiego.png
pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

... nie tylko od święta

569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

Giżycki Fotoplastykon

fotoplastykon3_330.png
  0225809057_330.jpg

Rogale marcińskie

rogale_marcinskie_szpar  
Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

www.Giżycko-Lötzen.pl

gizycko_lotzen330.jpg

Pokochaj Lubuskie

lubuskie_330_m.jpg

Flagi i

baner_manufakturaflag.pl_330.png

A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

Efekt Φ

laterna_nowa.jpg
03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
Copyright © 2002-2020 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.