Sobota, 29.02.2020 r. Imieniny:
Jeżeli po zderzeniu książki z głową powstaje pusty dźwięk, czy zawsze jest to wina książki?

Georg Christoph Lichtenberg
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

Kolędy i pastorałki

Redakcja 2005-11-23
dzwonki_icon.gifNazwa "kolęda" pochodzi do łacińskiego słowa calendae, co oznaczało 'pierwszy dzień miesiąca'. Kolęda wiązała się ze styczniowym składaniem sobie nawzajem darów i życzeń. Dlatego nazwa „kolęda” na początku oznaczała pieśń noworoczną, zawierała ona życzenia pomyślności i urodzaju na nowy rok. Była ona pochwałą dla gospodarza i jego rodziny jak i również podzięki za otrzymane dary. Kolędy te często były śpiewane pod oknami gospodarzy, kończące się prośbą o datki . Znane były one w innych krajach słowiańskich , a szczególnie na Ukrainie.

Nie wiadomo kiedy kolęda skojarzona została z pieśnią bożonarodzeniową. Stało się to prawdopodobnie dopiero w wieku XIX. W okresie od średniowiecza do wieku XVI kolęda nie wyróżniała się spośród innych pieśni religijnych. Opierała się ona o wydarzenia opisane w Biblii, przybierała również formę modlitwy, często wzorowana na hymnach kościelnych. Jedna z kolęd XVI-wiecznych zachowała się do dziś jest nią kolęda : „Anioł pasterzom mówił” . W XIII w. franciszkanie zapoczątkowali zwyczaj jasełkowego kołysania Dzieciątka kontynuowany także przez klaryski i karmelitanki. Polegało to na śpiewaniu wystawionym przy szopce lub żłobku misteriom bożonarodzeniowym. Zwykle były to wzruszające kołysanki, pełne macierzyńskiego ciepła i wrażliwości na bezradność Dziecięcia. W tych pieśniach wiele było form zdrobniałych: kwiatuszku, Syneczku, oraz kołysankowych typu "li, li, laj", "ninu, ninu" czy "lulaj". Ten gatunek kolęd rozwinął się szczególnie w wieku XVII. kolednicy.gifZ tego okresu pochodzą popularne i chętnie śpiewane w wielu domach takie jak: "Gdy śliczna Panna Syna kołysała" i "Lulajże Jezuniu". Wiek XVII przyniósł również kolędy o tematyce pasterskiej, wnoszące do swoich treści wiele szczegółów obyczajowych i realiów epoki. Powstały wtedy Dzisiaj w Betlejem, Przybieżeli do Betlejem pasterze. Autorstwo tej ostatniej przypisywane jest Janowi Żabczycowi. Piękną i wzniosłą kolędą jest Bóg się rodzi Franciszka Karpińskiego z XVIII w. Ta wspaniała pieśń opiera się w swojej strukturze na paradoksalnych zestawieniach (moc truchleje, ogień krzepnie). Utwór Karpińskiego na stałe zagościł w kulturze polskiej.

W historii kolęd zaobserwowano stałe zjawisko dopisywania nowych zwrotek do kolęd, lub ich przerabianie. Sprzyja temu popularność melodii i rytmiczność tekstów. Parafrazy kolęd przekazywały często treści, którymi żyli w danym czasie Polacy. Stąd w kolędach znaleźć można strofy i słowa buntownicze, zakazane przez cenzurę. Powstawały też nowe utwory. kolednicy2_andro.jpgDlatego kolędy polskie są także świadectwem minionych epok, ich wydarzeń i idei. I tak na przykład znana dziś "Nie było miejsca dla Ciebie" powstała w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Gusen. Jak bardzo wyraża nastroje tamtych czasów i odczucia autorów, nie trzeba tłumaczyć. Do polskich kolęd tęsknili emigranci. Przypominały im one ciepło rodzinnego domu, tradycje przodków, Polskę. Fryderyk Chopin pokłonił się niejako tym bożonarodzeniowym pieśniom, zawierając w swoim Scherzo h-moll frazy ze starej polskiej kolędy "Lulajże Jezuniu".

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów polskich rodzin.


SPIS:


 • nutka_30.gifAnioł pasterzom mówił

 • nutka_30.gifBóg się rodzi

 • nutka_30.gifCicha noc

 • nutka_30.gifDo szopy, hej pasterze

 • nutka_30.gifDzisiaj w Betlejem

 • nutka_30.gifGdy się Chrystus rodzi

 • nutka_30.gifGdy śliczna Panna
 • nutka_30.gifJezus malusieńki

 • nutka_30.gifLulajże Jezuniu

 • nutka_30.gifMędrcy świata

 • nutka_30.gifNie było miejsca dla Ciebie

 • nutka_30.gifOj Maluśki

 • nutka_30.gifPójdźmy wszyscy do stajenki

 • nutka_30.gifPrzybieżeli do Betlejem

 • nutka_30.gifW Dzień Bożego Narodzenia

 • nutka_30.gifW żłobie leży

 • nutka_30.gifWesołą nowinę

 • nutka_30.gifWśród nocnej ciszy
 • --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifAnioł pasterzom mówił


  Anioł pasterzom mówił:
  Chrystus się wam narodził
  w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
  narodził się w ubóstwie
  Pan wszego stworzenia.

  Chcąc się dowiedzieć tego
  poselstwa wesołego,
  bieżeli do Betlejem skwapliwie,
  znaleźli Dziecię w żłobie,
  Maryję z Józefem.

  Taki Pan chwały wielkiej
  uniżył się Wysoki;
  pałacu kosztownego żadnego
  nie miał zbudowanego
  Pan wszego stworzenia.

  Słuchajcież Boga Ojca
  jako nam Go zaleca:
  Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny,
  wam w raju obiecany,
  tego wy słuchajcie.
  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifBóg się rodzi


  Bóg się rodzi, moc truchleje,
  Pan niebiosów obnażony!
  Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
  ma granice Nieskończony!

  Wzgardzony, okryty chwałą,
  śmiertelny, Król nad wiekami!
  A Słowo Ciałem się stało
  i mieszkało między nami.

  W nędznej szopie urodzony,
  żłób Mu za kolebkę dano;
  cóż jest, czym był otoczony?
  Bydło, pasterze i siano.

  Ubodzy, was to spotkało
  witać Go przed bogaczami
  A Słowo Ciałem się stało
  i mieszkało między nami.

  Potem i króle widziani
  cisną się między prostotą,
  niosąc dary Panu w dani:
  mirę, kadzidło i złoto.

  Bóstwo to razem zmieszało
  z wieśniaczymi ofiarami.
  A Słowo Ciałem się stało
  i mieszkało między nami.

  Podnieś rękę, Boże Dziecię,
  błogosław ojczyznę miłą,
  w dobrych radach, w dobrym bycie
  wspieraj jej siłę swą siłą,

  dom nasz i majętność całą
  i wszystkie wioski z miastami!
  A Słowo Ciałem się stało
  i mieszkało między nami.
  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifCicha noc


  Cicha noc, święta noc!
  Pokój niesie ludziom wszem,
  a u żłóbka Matka Święta
  czuwa sama uśmiechnięta
  nad Dzieciątka snem. (x 2)

  Cicha noc, święta noc!
  Pastuszkowie od swych trzód
  biegną wielce zadziwieni
  za anielskich głosem pieni,
  gdzie się spełnił cud. (x 2)

  Cicha noc, święta noc!
  Narodzony Boży Syn!
  Pan wielkiego majestatu
  niesie dziś całemu światu
  odpuszczenie win. (x 2)

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifDo szopy, hej pasterze


  Do szopy, hej pasterze,
  do szopy wszyscy wraz,
  Syn Boży w żłobie leży,
  więc śpieszcie, póki czas!

  Śpiewajcie Aniołowie,
  pasterze grajcie Mu,
  kłaniajcie się Królowie,
  nie zbudźcie Go ze snu!

  Do szopy, hej pasterze,
  do szopy, bo tam cud:
  Syn Boży w żłobie leży,
  by zbawić ludzki ród.

  Śpiewajcie Aniołowie...

  Pobiegli pastuszkowie
  ze swymi dary tam,
  oddali pokłon korny,
  bo to ich Bóg i Pan.

  Śpiewajcie Aniołowie...

  O Boże niepojęty,
  któż pojmie miłość Twą?
  Na sianie wśród bydlęty
  masz tron i służbę swą.

  Śpiewajcie Aniołowie...

  Padnijmy na kolana,
  bo Dziecię to nasz Bóg,
  Uczcijmy niebios Pana,
  miłości złóżmy dług!

  Śpiewajcie Aniołowie...

  Jezuniu mój najsłodszy,
  oddaję Tobie się,
  o skarbie mój najdroższy,
  racz wziąć na własność mię.

  Śpiewajcie Aniołowie...
  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifDzisiaj w Betlejem


  Dzisiaj w Betlejem (x 2)
  wesoła nowina,
  że Panna czysta (x 2)
  porodziła Syna.

  Chrystus się rodzi,
  nas oswobodzi,
  Anieli grają,
  Króle witają,
  pasterze śpiewają,
  bydlęta klękają,
  cuda, cuda ogłaszają.

  Maryja Panna (x 2)
  Dzieciątko piastuje
  i Józef Święty (x 2)
  Ono pielęgnuje.

  Chrystus się rodzi...

  Choć w stajeneczce (x 2)
  Panna Syna rodzi,
  przecież On wkrótce (x 2)
  ludzi oswobodzi.

  Chrystus się rodzi...

  I Trzej Królowie (x 2)
  od wschodu przybyli,
  i dary Panu (x 2)
  kosztowne złożyli.

  Chrystus się rodzi...

  Pójdźmy też i my (x 2)
  przywitać Jezusa,
  Króla nad królmi, (x 2)
  uwielbić Chrystusa.

  Chrystus się rodzi...

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifGdy się Chrystus rodzi


  Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
  ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
  Aniołowie się radują,
  pod niebiosy wyśpiewują:
  Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

  Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
  aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
  bo się narodził Zbawiciel,
  wszego świata Odkupiciel.
  Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

  O niebieskie duchy i posłowie nieba,
  powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
  bo my nic nie pojmujemy,
  ledwo od strachu żyjemy.
  Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

  Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
  w pieluszki powite, w żłobie położone.
  Oddajcie mu pokłon boski,
  On osłodzi wasze troski.
  Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifGdy śliczna Panna


  Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
  z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
  Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
  lili lili laj, śliczne Paniąteczko.
  Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
  pomóż radości wielkiej sercu memu.
  Lili lili laj, wielki Królewicu,
  lili lili laj, niebieski Dziedzicu.

  Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
  śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
  Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,
  lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.

  Cicho wietrzyku, cicho południowy,
  cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
  Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,
  lili lili laj, miluchny robaczku.

  Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga,
  niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga.
  Lili lili laj, mój śliczny rubinie,
  lili lili laj, póki sen nie minie.

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifJezus malusieńki


  Jezus malusieńki leży wśród stajenki,
  płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki (x 2)

  Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
  w który Dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła. (x 2)

  Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
  we żłobie Mu położyła siana pod główeczki. (x 2)

  Dziecina się kwili, Matusieńka lili,
  w nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli. (x 2)

  Pokłon oddawajmy, Bogiem je wyznajmy,
  to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy. (x 2)

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifLulajże Jezuniu


  Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
  lulaj, ulubione me pieścidełko.

  Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
  a Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

  Zamknijże znużone płaczem powieczki,
  utulże zemdlone łkaniem wardzeczki.

  Lulajże, Jezuniu...

  Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
  lulajże, maluchny świata kwiateczku.

  Lulajże, Jezuniu...

  Lulajże różyczko najozdobniejsza,
  lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

  Lulajże, Jezuniu...

  Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
  lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

  Lulajże, Jezuniu...

  Matuniu kochana, już odchodzimy,
  małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.

  Lulajże, Jezuniu...

  Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,
  patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.

  Lulajże, Jezuniu...

  Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
  mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.

  Lulajże, Jezuniu...

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifMędrcy świata


  Mędrcy świata, monarchowie,
  gdzie śpiesznie dążycie?
  Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
  chcecie widzieć Dziecię?

  Ono w żłobie nie ma tronu
  i berła nie dzierży,
  a proroctwo Jego zgonu
  już się w świecie szerzy.

  Mędrcy świata, złość okrutna
  Dziecię prześladuje,
  wieść okropna, wieść to smutna,
  Herod spisek knuje.

  Nic monarchów nie odstrasza,
  do Betlejem śpieszą,
  gwiazda Zbawcę im ogłasza,
  nadzieją się cieszą.

  Przed Maryją stają społem,
  niosą Panu dary,
  przed Jezusem biją czołem,
  składają ofiary.

  Trzykroć szczęśliwi Królowie,
  któż wam nie zazdrości?
  Cóż my damy, kto nam powie,
  pałając z miłości?

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifNie było miejsca dla Ciebie


  Nie było miejsca dla Ciebie
  w Betlejem w żadnej gospodzie
  i narodziłeś się, Jezu,
  w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

  Nie było miejsca, choć zszedłeś
  jako Zbawiciel na ziemię,
  by wyrwać z czarta niewoli
  nieszczęsne Adama plemię.

  Nie było miejsca, choć chciałeś
  ludzkość przytulić do łona
  i podać z krzyża grzesznikom
  zbawcze, skrwawione ramiona.

  Nie było miejsca, choć szedłeś
  ogień miłości zapalić
  i przez swą mękę najdroższą
  świat od zagłady ocalić.

  Gdy liszki mają swe jamy
  i ptaszki swoje gniazdeczka,
  dla Ciebie brakło gospody,
  Tyś musiał szukać żłóbeczka.

  A dzisiaj czemu wśród ludzi
  tyle łez, jęków, katuszy?
  Bo nie ma miejsca dla Ciebie
  w niejednej człowieczej duszy!

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifOj Maluśki


  Oj, maluśki, Maluśki, Maluśki jako rękawiczka,
  alboli też jakoby, kawałeczek smyczka. La....

  Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie,
  wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. La...

  Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły,
  a tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły. La...

  Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem,
  tu się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem. La...

  Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje,
  tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije. La...

  Tam to miałeś posłanie, posłanie i miękkie piernatki,
  tutaj na to nie stanie, nie stanie Twej kochanej Matki. La...

  Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu bieda wszędzie
  jak Ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie. La...

  A powiedzże, mój Panie, mój Panie, co się też to stało,
  że się Tobie na ten świat, na ten świat przychodzić zachciało. La...

  Gdybym ja tam jako Ty, jako Ty tak królował sobie,
  nie chciałbym ja przenigdy, przenigdy w tym spoczywać żłobie. La...

  Albo się więc, mój Panie, mój Panie, wróć do swej krainy,
  albo pozwól się zanieść, się zanieść do naszej chałpiny. La...

  Cóż Ci oddam, mój Panie, mój Panie, chyba me piosneczki,
  alboli też te moje, te moje lipowe skrzypeczki. La...

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifPójdźmy wszyscy do stajenki


  Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.
  Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. (x 2)

  Witaj, Jezu ukochany, od patryjarchów czekany,
  od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony (x 2)

  Witaj, Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
  Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. (x 2)

  Spraw to Jezu, Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie,
  niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy. (x 2)

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifPrzybieżeli do Betlejem


  Przybieżeli do Betlejem pasterze,
  grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
  Chwała na wysokości, (x 2)
  a pokój na ziemi.

  Oddawali swe ukłony w pokorze
  Tobie z serca ochotnego, o Boże!
  Chwała...

  Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
  których oni nie słyszeli, jak żywi.
  Chwała...

  Dziwili się napowietrznej muzyce
  i myśleli, co to będzie za Dziecię?
  Chwała...

  Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
  Trzej Królowie podarunki oddają.
  Chwała...

  I Anieli gromadami pilnują,
  Panna czysta wraz z Józefem piastują.
  Chwała...

  Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
  Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
  Chwała...

  My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
  i z całego serca wszyscy kochamy.
  Chwała...

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifW Dzień Bożego Narodzenia


  W Dzień Bożego Narodzenia
  radość wszelkiego stworzenia:
  ptaszki w górę podlatują,
  Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.

  Słowik zaczyna dyszkantem,
  szczygieł mu wtóruje altem;
  szpak tenorem krzyknie czasem,
  a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

  A mazurek ze swym synem
  świergąc siedzą za kominem;
  ach cierp, cierp, cierp miły Panie,
  póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

  Gdy ptactwo Boga uczciło,
  co żywo się rozproszyło;
  ludziom dobry przykład dali,
  ażeby Go uwielbiali, uwielbiali.

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifW żłobie leży


  W żłobie leży,
  któż pobieży
  kolędować Małemu
  Jezusowi
  Chrystusowi,
  dziś nas zesłanemu?
  Pastuszkowie, przybywajcie,
  Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
  jako Panu naszemu

  My zaś sami
  z piosneczkami
  za wami pośpieszymy,
  a tak Tego
  Maleńkiego
  niech wszyscy zobaczymy:
  Jak ubogo narodzony,
  płacze w stajni położony,
  więc Go dziś ucieszymy.

  Naprzód tedy
  niechaj wszędy
  zabrzmi świat w wesołości,
  że posłany
  nam jest dany
  Emmanuel w niskości.
  Jego tedy przywitajmy,
  z Aniołami zaśpiewajmy:
  Chwała na wysokości!

  Witaj Panie,
  cóż się stanie,
  że rozkosze niebieskie
  opuściłeś,
  a zstąpiłeś
  na te niskości ziemskie?
  "Miłość moja to sprawiła,
  że człowieka wywyższyła
  pod nieba Empirejskie".

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifWesołą nowinę


  Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
  niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
  Jak miła ta nowina!
  Mów, gdzie jest ta Dziecina?
  Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

  Bogu chwałę głoszą na wysokości,
  pokój ludziom głoszą duchy światłości
  Jak miła ta nowina...

  Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,
  pokłonem uczciła to Niemowlątko.
  Jak miła ta nowina...

  --------------------------------------------------------------------------------
  dzwonki_icon.gifWśród nocnej ciszy


  Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
  wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

  Czym prędzej się wybierajcie,
  do Betlejem pośpieszajcie
  przywitać Pana. (x 2)

  Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
  z wszystkimi znaki, danymi sobie.

  Jako Bogu cześć Mu dali,
  a witając zawołali
  z wielkiej radości: (x 2)

  Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
  tyle tysięcy lat wyglądany.

  Na Ciebie króle, prorocy
  czekali, a Tyś tej nocy
  nam się objawił. (x 2)

  I my czekamy na Ciebie Pana,
  a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

  Padniemy na twarz przed Tobą,
  I wierząc, żeś jest pod osłoną
  chleba i wina. (x 2)

  --------------------------------------------------------------------------------
  Wróć
  Góra Facebook
  Drukuj

  TWOIM ZDANIEM

  Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

  a_to_polska_wlasnie.png
  taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

  Album Jacka Frankowskiego

  album_frankowskiego.png
  pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

  ... nie tylko od święta

  569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

  Giżycki Fotoplastykon

  fotoplastykon3_330.png
    0225809057_330.jpg

  Rogale marcińskie

  rogale_marcinskie_szpar  
  Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

  www.Giżycko-Lötzen.pl

  gizycko_lotzen330.jpg

  Pokochaj Lubuskie

  lubuskie_330_m.jpg

  Flagi i

  baner_manufakturaflag.pl_330.png

  A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

  obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

  Efekt Φ

  laterna_nowa.jpg
  03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
  Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
  Copyright © 2002-2020 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
  Wszystkie prawa zastrzeżone.