Czwartek, 27.06.2019 r. Imieniny: Marii i Władysława
I drobnostek nie należy lekceważyć, bo są one podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką.

Michał Anioł
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

Lipno - nowe symbole miasta

Redakcja Albumpolski.pl 2014-10-25
kp_lipno.jpgUchwałą NR XLV/435/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014 roku zostały ustanowione symbole Gminy Miasta Lipna: herb, flaga i pieczęcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 2 października 2014 roku uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zgodnie z §8 tejże uchwały, nowe symbole miejskie stały się obowiązujące w dniu 17 października tego samego roku.

Pełną treść uchwały można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Lipnie.

Przyjęcie uchwały przez Radę zostało poprzedzone przedłożeniem koncpetów miejskich symboli przed Komisję Heraldyczną przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, opinia została wydana 3 lipca 2014 roku.

Herb Miasta: w polu srebrnym brama murowana o otwartych wrotach z częściowo opuszczoną kratą o dwóch wieżach z krenelażem i spiczastymi dachami. Na murze z krenelażem łączącym wieże korona drzewa lipowego o 7 liściach.

Jak czytamy w opracowaniu profesora Krzystofa Mikulskiego: "najstarsza pieczęć miasta pochodząca z XIV w. znana jest dopiero z odcisków pochodzących z I połowy XVI w. W literaturze przedmiotu (Gumowski, Engel, Budka, Adamczewski) nie ma jednak wątpliwości, co do jej średniowiecznej datacji.

kp_lipno_flaga.jpg
Flaga Miasta: Postać płata o proporcjach jak 5:8, składającego się z trzech pasów: czerwonego, białego i zielonego, o proporcjach 1:5, 3:5 i 1:5. Pośrodku pasa białego nałożone jest godło herbu Miasta Lipna.


kp_lipno_miasto_pieczec.jpg
Pieczęć Gminy Miasta Lipna ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: MIASTO LIPNO.

kp_lipno_radamiejska_pieczec.jpg
Pieczęć Rady Miejskiej w Lipnie ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: RADA MIEJSKA W LIPNIE.

kp_lipno_przewodniczacyrady_pieczec.jpg
Pieczęć przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE.

kp_lipno_burmistrz_pieczec.jpg
Pieczęć burmistrza Lipna ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: BURMISTRZ MIASTA LIPNA.

Dzieje herbu Lipna

W 1349 r. książę dobrzyński Władysław Garbaty wystawił przywilej lokacyjny miasta Lipna. Najstarsza pieczęć miasta pochodząca z XIV w. znana jest dopiero z odcisków pochodzących z I połowy XVI w. W literaturze przedmiotu (Gumowski, Engel, Budka, Adamczewski) nie ma jednak wątpliwości, co do jej średniowiecznej datacji. W polu pieczęci widoczna jest brama murowana o otwartych wrotach z częściowo opuszczoną kratą o dwóch wieżach z krenelażem i spiczastymi dachami. Na murze z krenelażem łączącym wieże korona drzewa lipowego o 7 liściach. Zdaniem M. Gumowskiego drzewo posadowione jest za bramą, w otworze której widoczny jest jego pień. (Najstarsze pieczęcie miast polskich, Toruń 1960, s.132;

W sprawie herbu miasta Lipna, Miesięcznik Heraldyczny 1937, s. 174). Stan zachowania odcisków tej pieczęci nie pozwala jednak na jednoznaczne odczytanie elementu znajdującego się w otworze bramy i otwiera pole do sporu. B. Engel uważał, że w bramie pieczęci znajdują się dwie postaci ludzkie podtrzymujące pień lipy (Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchive mit Beruecksichtigung des Ordenlandes, Thorn 1894, S.14.). Stanowisko to wspierał W. Budka (W sprawie pieczęci miasta Lipna, Miesięcznik Heraldyczny 1937, s. 142), który przygotowywał na wniosek miasta Lipna w 1931 r. ekspertyzę w związku ze staraniami Lipna o uzyskanie urzędowego zatwierdzenia herbu, do czego ostatecznie nie doszło przed wybuchem II wojny światowej z uwagi na opieszałość działania administracji w tej sprawie (m.in. zagubiono materiały przesłane przez miasto do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – o tej sprawie B. Możejko, Z historii herbów miast województwa pomorskiego w okresie II RP, [w:] Heraldyka samorządowa I RP, red. S.K. Kuczyński, Włocławek 2002, s. 81n). Należy zaznaczyć, że znaczenie symboliczne tych postaci nie jest jasne. Marek Adamczewski odczytuje natomiast w bramie pieczęci miasta Lipna znak połuorła i połulwa, czyli godło herbu Władysława Garbatego (Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s.80, 369). Interpretacja Adamczewskiego jest dobrze osadzona w epoce i praktyce posługiwania się tym znakiem na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w tym czasie. Idzie o uwzględnianie na pieczęciach miast książęcych lokowanych w XIV w. herbu Piastów Kujawskich.

Znamy inny przykład takiego postępowania w ziemi dobrzyńskiej - w Rypinie lokowanym wcześniej przez tego samego władcę. W każdym jednak razie na żadnym z późniejszych tłoków pieczętnych Lipna brak już jakiegokolwiek elementu, otwór bramy pozostawał pusty aż do dwudziestolecia międzywojennego. Fakt ten wspiera ustalenia Adamczewskiego, ponieważ symbole „piastowskie“ zostały najprawdopodobniej usunięte podczas okresu pozostawania ziemi dobrzyńskiej w zastawie krzyżackim (1392-1404). Powstała wówczas pieczęć z napisem minuskułowym, z niemiecką nazwą miasta (Leipchen) przedstawiająca drzewo lipowe, na którym W. Budka dopatrywał się trzech ptaków (W. Budka, op. cit., s. 142; M. Adamczewski, op.cit., s. 80, 370). Pieczęć ta znana jest tylko z uszkodzonych odcisków. Wydaje się zrozumiałe, że za czasów krzyżackich usunięto z pieczęci miasta znaki wskazujące na zwierzchność Piastów (połuorzeł i połulew). Tylko w opisach M. Gumowskiego występuje pieczęć powstała po odzyskaniu ziemi dobrzyńskiej przez Jagiełłę (M. Gumowski, Herby miast województwa warszawskiego, Miesięcznik Heraldyczny 1937, s. 29n). Odcisk nie jest dziś znany. Z opisu wynika, że w polu pieczęci znajdowała się brama, a nad nią godło jagiellońskie (podwójny krzyż). Oznacza to oczywiście, że w otworze bramy nie było żadnego znaku. Adamczewski uważa, że Gumowski błędnie odczytał wizerunek pieczęci i zamiast drzewa lipowego nad łukiem bramy dopatrzył się podwójnego krzyża (Idem, op.cit., s. 80n, 370). Zastanawiający jest też powrót w latach 1533-66 do najstarszej pieczęci Lipna. Być może powrócono do użytkowania pierwotnego tłoka po zniszczeniu (zagubieniu) piętnastowiecznego z czasów po 1404 r. Zapewne już wówczas część znaku napieczętnego znajdująca się w bramie nie była czytelna. Bowiem gdy w XVI w. wykonano nowy tłok, przedstawiał on tylko bramę w postaci dwóch wież połączonych arkadą, nad którą drzewo lipowe. Użyto go po raz ostatni w 1706 r., po czym wykonano na ten sam wzór nowy tłok pieczętny będący w użyciu aż do rozbiorów (M. Adamczewski, op.cit., s. 80n, 370).

Zmiana, w odniesieniu do najstarszej pieczęci, zdaje się sugerować, że część znaku znajdująca się w bramie straciła swoje znaczenie, zapewne w efekcie zapomnienia pierwotnego znaczenia i utraty czytelności. Na podstawie odrysu M. Gumowskiego wiadomo również, że do ostatniej pieczęci odwołano się opracowując na jej podstawie herb miasta w 1847 r. Miasto miało wówczas dwa tłoki nowożytne (zapewne szesnastowieczny i osiemnastowieczny), a także wzorowany na nich, pochodzący z okresu zaboru pruskiego (P. Bokota, Projekty herbów miast z lat 1846-1847 i ich źródła na przykładzie ośrodków miejskich powiatów lipnowskiego i włocławskiego, [w:] Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, t.8:2000, s. 99). Do tego samego wzoru (z pieczęci nowożytnych) Lipno powróciło po powołaniu aktem 5 listopada Królestwa Polskiego. Miało to miejsce już w warunkach przywrócenia przez administrację niemiecką samorządów miejskich w ziemi dobrzyńskiej we wrześniu 1915 r. 14 marca 1917 r. zezwolono na stosowanie języka polskiego jako urzędowego. Jest to data post quem powstania tłoku pieczętnego przedstawiającego pieczęć z godłem odwzorowującym ostatnią pieczęć staropolską z napisem: Magistrat miasta Lipno.

Przed 1931 r. miasto Lipno podjęło starania o uzyskanie urzędowo zaakceptowanego herbu. Uzyskało opinię AP w Krakowie (pracował nad nią Władysław Budka). Niestety ze względu na opieszałość urzędniczą sprawy nie doprowadzono do końca przed wrześniem 1939 r. Wizerunki herbu Lipna występujące w okresie powojennym (w tym zawarty w książce Miasta Polskie w 1000-leciu, Warszawa 1965, t.1, tab. XII) bazowały na wizerunku najstarszej pieczęci miasta w interpretacji Mariana Gumowskiego ( z pniem drzewa lipowego w otworze bramy). Pod względem wyrazu plastycznego pieczęć ta bije na głowę pieczęcie nowożytne o bardzo uproszczonym rysunku, i nie ulega wątpliwości, że powinna stać się też punktem wyjścia współczesnego projektu. Można jedynie domniemywać na podstawie opisu M. Gumowskiego, że podobny kształt miała również gotycka pieczęć Lipna powstała po wykupieniu ziemi dobrzyńskiej z rąk krzyżackich. Jest również niewątpliwe, że konieczne jest uwzględnienie treści i formy znaku, tak jak ukształtował się on w XV w. (reprezentowany na powstałej wówczas pieczęci) i trwał później do 1939 r., czyli bez żadnego wizerunku w otworze bramy, poza kratą, z drzewem lipowym ponad arkadą bramy. W tej formie znak Lipna był w użyciu przez ponad 500 lat. Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Zródło: informacja z Urzędu Miejskiego oraz materiały ze strony http://www.umlipno.pl
Wróć
Góra Facebook
Drukuj

TWOIM ZDANIEM

Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

a_to_polska_wlasnie.png
taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

Album Jacka Frankowskiego

album_frankowskiego.png
pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

... nie tylko od święta

569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

Giżycki Fotoplastykon

fotoplastykon3_330.png
  0225809057_330.jpg

Rogale marcińskie

rogale_marcinskie_szpar  
Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

www.Giżycko-Lötzen.pl

gizycko_lotzen330.jpg

Pokochaj Lubuskie

lubuskie_330_m.jpg

Flagi i

baner_manufakturaflag.pl_330.png

A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

Efekt Φ

laterna_nowa.jpg
03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
Copyright © 2002-2019 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.