Piątek, 28.02.2020 r. Imieniny: Teofila i Makarego
... o zamożności decydują obyczaje, a nie bogactwa

Motesquieu
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

Opinia Komisji Heraldycznej - kiedy ?

Redakcja 2007-01-24
W związku z pytaniami kierowanymi do ALBUMU POLSKIEGO dotyczącymi interpretacji przepisów zawartych w Ustawie o odznakach i mundurach w zakresie wymagalności otrzymania opinii MSWiA w związku z wprowadzaniem nowych symboli tożsamości wizualnej, jednostek samorządowych przytaczamy poniżej wyciąg opini z (Wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt: II S.A./Kr 3089/03) w przedstwionej sprawie.

W styczniu 2002 r. rada jednej z gmin podjęła uchwałę o ustaleniu herbu, flagi i pieczęci. Miesiąc później gmina wystąpiła do komisji heraldycznej przy MSWiA z wnioskiem o zaopiniowanie ustalonych wzorów znaków heraldycznych. Po 5 miesiącach od wysłania wniosku gmina otrzymała opinię negatywną. Jednak na kolejnej sesji rada gminy podjęła uchwałę aprobującą. Uchwałę rady gminy zaskarżył wojewoda do WSA. W skardze wskazał, że naruszone zostały wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy o odznakach i mundurach. W myśl tego przepisu, wzory symboli ustanowione przez jednostki samorządu terytorialnego wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji. Zdaniem wojewody, chociaż przepis wprost nie uzależnia możliwości ustalenia symboli od uprzedniego uzyskania opinii ministra to opinia wymagana jest przed podjęciem uchwały. Sąd stwierdził m in. że art. 3 ust. 3 ustawy o odznakach i mundurach nie uzależnia możliwości podjęcia uchwały w sprawie herbu gminy od uprzedniego uzyskania opinii lecz ograniczył się do stwierdzenia, że wzory symboli wymagają zaopiniowania. W związku z tym teza skargi o domniemaniu obowiązku uprzedniego uzyskania opinii jest nie trafna. Przepis nie mówi bowiem o projektach wzorów lecz o wzorach mających być przedmiotem opiniowania. Na tej podstawie WSA uznał, że nie ma podstaw do przyjęcia domniemania, że obowiązek uzyskania opinii musi być zawsze zrealizowany przed podjęciem rozstrzygnięcia. Z woli prawodawcy dopuszczalne jest zasięganie opinii już po podjęciu rozstrzygnięcia.
Wróć
Góra Facebook
Drukuj

TWOIM ZDANIEM
Komisja Heraldyczna, mimo że ma w słym składzie kilku wybitnych heraldyków, zwłaszcza...
~Tomasz Steifer 2010-06-10 09:57

Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

a_to_polska_wlasnie.png
taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

Album Jacka Frankowskiego

album_frankowskiego.png
pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

... nie tylko od święta

569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

Giżycki Fotoplastykon

fotoplastykon3_330.png
  0225809057_330.jpg

Rogale marcińskie

rogale_marcinskie_szpar  
Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

www.Giżycko-Lötzen.pl

gizycko_lotzen330.jpg

Pokochaj Lubuskie

lubuskie_330_m.jpg

Flagi i

baner_manufakturaflag.pl_330.png

A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

Efekt Φ

laterna_nowa.jpg
03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
Copyright © 2002-2020 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.