Piątek, 27.11.2020 r. Imieniny: Waleriana i Maksymiliana
Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu.

Platon
Polska zawsze blisko
Wró?Strona g?ówna Drukuj

POLACY: Samuel Głowiński

Roman Kościesza Kułakowski 2012-11-12
samuel1_100.jpgSamuel Głowiński (ur. luty 1703, zm. 14 września 1776) – biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy lwowski w latach 1733–1776.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 lutego 1726. 2 grudnia 1733 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej i biskupem tytularnym Hebronu.

ur. po 1700 w Głownie,
zm. 14 IX 1776 we Lwowie.

W 1727 został kanonikiem lwowskim,
od 1728 był d e p u t a t em na trybunał koronny, a od 1733 kanclerzem
i kustoszem kapituły; 1733 otrzymał prowizję na bpa sufragana lwowskiego jako tytuł, bp Hebronu; 1733-37 i 1757-59 był a d m i n i s t r a t o r em a r c h i d i e c ; ufundował konwikt pijarski we Lwowie; dzięki jego funduszom istniała przez 60 lat na Uniw. Lwowskim tzw. Akademia Stanowa, a potem konwikt jezuicki.

Jak widać informacje o Samuelu są podawane w pewnym sensie sprzecznie jesli chodzi o daty-a więc przedstawiam różne źródla.

S. Bednarski. Dzieje kulturalne jezuickiego kolegium we Lwowie w XVIII wieku, PP 207(1935) 130; B. Natoński, PSB VIII 131-132; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski. SPM 1(1954) 456.

Słownik Geograficzno Historyczny wspomina o zwiazku biskupa Głowińskiego z wsią Winniki w woj. lwowskim.

Wieś istniała już w XIII w., co potwierdza dokument księcia Lwa, nadający Winniki niemieckiemu wójtowi. Następna wzmianka pochodzi z 1418 r. Do r. 1629 Winniki należały do Łahodowskich h. Korczak, od nich przeszły do Zamoyskich. W 1. połowie XVIII w. właścicielami byli Adam Piotr Tarło i jego żona Marianna z Potockich, a następnie Stanisław Władysław Potocki. W 1750 r. Winniki zakupił biskup sufragan lwowski Samuel Głowiński, który w 1756 r. uposażył nimi pijarów sprowadzonych przez siebie do Lwowa dla prowadzenia tam kolegium. W 1766 r. abp. Władysław Hieronim Sierakowski erygował parafię przy istniejącym już wcześniej kościele i powierzył ją pijarom. Po zniesieniu kolegium pijarskiego w czasie reformy józefińskiej w 1794 r. majątek przejęła fundacja bpa Głowińskiego, która zarządzała nim jeszcze przy końcu XIX w. W okresie międzywojennym w Winnikach był ogród doświadczalny Wydziału Leśnego Politechniki Lwowskiej.
Następną z miejscowoscią na Kresach związaną z nazwiskiem Samuela Głowińskiego były Wyżniany.

I znów posłużę sie cytatem ze Słownika Geograficzno-Historycznego-cyt:
Wieś w pow. przemyślańskim, woj. tarnopolskim, oddalona o ok. 30 km na wsch. od Lwowa, między liniami kolejowymi Lwów–Brody (10 km od stacji Zadwórze – zob. CL 3–4/95) i Lwów–Brzeżany (5 km od stacji Kurowice). Leży nad potokiem Tymkowieckim, zwanym też Ostrym, w dorzeczu Pełtwi. W latach międzywojennych liczyła ok. 1000 mieszkańców, w tym 90% Polaków.

Historia. Wyżniany to stara osada, istniejąca już w XIII w., niegdyś z zamkiem z XV w., po którym nie ma śladu. Na przełomie XIV/XV w. dziedzicami byli tu Klusowie (Kluszowie). Wraz z przyległymi wioskami (Rozworzany, Poluchów, Sołowa, Kurowice i in.) stanowiły Wyżniany jedną majętność, od pierwotnych dziedziców zwaną Klusowszczyzną. Drogą małżeństwa córki Klemensa Klusa, Katarzyny, majętność przeszła na rodzinę Kuropatnickich, po dwóch następnych pokoleniach zaś na Giedzińskich. Aleksander Dominik Giedziński, syn Zofii z Grabianków, sprzedał Wyżniany w r. 1716 Józefowi Olszewskiemu, a syn tegoż, Gabriel, w 1762 r. – Augustowi Aleksandrowi Czartoryskiemu, wojewodzie ruskiemu. Po jego śmierci przeszły Wyżniany drogą spadku do Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, a następnie odziedziczył je (wraz z innymi dobrami) jej wnuk Alfred Potocki z Łańcuta. Aż do II wojny majątek należał do tej rodziny.
Fundatorami parafii i kościoła, murowanego z kamienia, byli w r. 1400 Jan i Małgorzata Klusowie. W 1648 r. kościół został zburzony przez Kozaków i Tatarów, ale już trzy lata później odbudowano go. W 1751 r. sufragan lwowski Samuel Głowiński dokonał jego konsekracji pw. św. Mikołaja. Kościół ten należał do najstarszych – obok świątyni w Buszczu k. Brzeżan – w późniejszym województwie tarnopolskim.
Mój praprapradziad Florian Kułakowski h.Kosciesza był spokrewniony z Samuelem Głowińskim a więc i moje pokrewieństwo z Nim przytoczę.

samuel1_420.jpgsamuel2_ksiazka_420.jpg

Pokrewieństwo
Samuel Głowiński z Główna h. Pierzchała (Roch II) to stryj lub wuj w 7. pokoleniu Roman Bronisław Kułakowski h. Kościesza./linia Sanisław Jabłonowski/
ściślej biorąc,
Michał Mikołaj Głowiński z Główna h. Pierzchała (Roch II) (1 linia pokrewieństwa).
Eufrozyna Słąnka (1 linia pokrewieństwa).

to zarazem
przodkowie w 8. pokoleniu Roman Bronisław Kułakowski h. Kościesza. /linia Stanisław Jabłonowski/ rodzice Samuel Głowiński z Główna h. Pierzchała (Roch II).
Dokument widniejący na zdjęciu-jest w mym prywatnym posiadaniu-stanowiący pamiatkę rodzinną.
Wróć
Góra Facebook
Drukuj

TWOIM ZDANIEM

Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

a_to_polska_wlasnie.png
taka-warszawa-3.jpgtaka-warszawa-9.jpga-p-3-97.jpg

Album Jacka Frankowskiego

album_frankowskiego.png
pociagiem_nad_morze_kacik.jpg

... nie tylko od święta

569919bf7f9df39147c695e68d915148.jpg

Giżycki Fotoplastykon

fotoplastykon3_330.png
  0225809057_330.jpg

Rogale marcińskie

rogale_marcinskie_szpar  
Rogal świętomarciński - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w

www.Giżycko-Lötzen.pl

gizycko_lotzen330.jpg

Pokochaj Lubuskie

lubuskie_330_m.jpg

Flagi i

baner_manufakturaflag.pl_330.png

A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

Efekt Φ

laterna_nowa.jpg
03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...
Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
Copyright © 2002-2020 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.