Doświadczenie uczy nas, że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę.

Thomas Hardy
Polska zawsze blisko
Poniedziałek, 25.09.2017 r.
Imieniny: Aurelii i Ładysława


Wróć

Z archiwum drukarstwa: CENZURA

Index Librorum Prohibitorum Cenzura towarzyszyła ludzkości od zawsze. Trzeba przyznać że dobrą sławą nie cieszyła się nigdy. Pojawiali się najróżniejszej maści dyktatorzy którzy bardziej niż ludzi bali się słów. Spustoszeń cenzorzy dokonali bez liku. Wiele dzieł wybitnych twórców nie ukazało się nigdy. Wiele setek tysięcy dzieł zniszczono. Wielu autorów prześladowano a wielu zamordowano....

Polscy drukarze : Jan Łazarzowicz (Januszowski)

Jan Łazarzowicz (Januszowski) Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Padwie a następnie przebywał na dworze cesarza Maksymilina I. Po powrocie d kraju pracował w kancelarii króla Zygmunta Augusta a następnie Stefana Batorego. Po przejęciu przez ojca Łazarza Andrysowicza drukarni Wietora porzucił karierę dworską i poświęcił się drukarstwu. W 1578 roku otrzymał prawo drukowania...

Z archiwum drukarstwa: DZIEJE KSIĄŻKI

Dzieje książki Dzieje książki nierozerwalnie związane są z intelektualnym rozwojem człowieka. Pierwsze książki powstawały już w starożytności. Powstawały wcześniej niż wynaleziono pismo. Pierwsze książki były „mówione”. Specjalni ludzie zapamiętywali olbrzymie ilości opowiadanego tekstu który dopiero po latach a niekiedy po wiekach spisywano. Najstarsze materialne książki o...

Polscy drukarze : Maciej Wirzbięta

Maciej Wirzbięta Był drukarzem pozostającym na usługach reformacji. Żył w latach 1523-1606. Sztuki drukarskiej wyuczył się w drukarni Heleny wdowy po Unglerze. Był „nadwornym” drukarzem Mikołaja Reya. Przy jego to pomocy otworzył w Krakowie przy ulicy Słowikowskiej oficynę drukarską. Tłoczył głównie księgi innowiercze (był wyznania kalwińskiego) w języku polskim. Odwdzięczając się...

Z archiwum drukarstwa: EXLIBRIS

Ekslibris – herb książki Nie tylko rody rycerskie i szlacheckie posiadały swoje herby. Nie tylko państwa ziemie i miasta. Swoistego rodzaju herbami były również znaki cechowe filigrany (znaki wodne) a także ekslibrisy. Tak tak te małe ozdobne karteczki nalepione na wewnętrznej stronie okładki a niekiedy wytłoczone na okładce to herby książek. Herby książek a w zasadzie ich właścicieli....

Polscy drukarze : Michał Gröll

Michał Gröll W 1759 roku przybył do Warszawy drezdeński księgarz Michał Gröll. W 1762 roku zorganizował w stolicy biuro informacyjne. Było to w istocie pierwsze w Warszawie biuro ogłoszeń w którym zajmował się również pośrednictwem handlowym. Na potrzeby biura rozpoczął wydawanie gazety „Warszawskie Extraordynaryjne Tygodniowe Wiadomości”. „Tygodniowe Wiadomości…”...

Z archiwum drukarstwa: KSIĘGOŁAPY

„Księgołapy zasłużone” Znakomita większość wykształconych Polaków rozróżnia pojęcia bibliofil i biblioman. Bibliofil to miłośnik znawca i kolekcjoner rzadkich a cennych książek. Biblioman zaś to człowiek ogarnięty chorobliwą żądzą posiadania książek. Tak jak bibliofil jest osobnikiem sympatycznym i pożytecznym lub społecznie nieszkodliwym tak biblioman bywa groźny dla siebie i dla...

Polscy drukarze : Andrzej Piotrkowczyk

Andrzej Piotrkowczyk Początkowo był księgarzem. Do Krakowa przybył z Piotrkowa i w 1574 roku uzyskał prawa miejskie. W 1576 roku otworzył własny warsztat drukarski i odlewnię czcionek. Andrzej Piotrkowczyk skupował drewniane klocki drzeworytowe używane poprzednio w drukarniach Hallera Unglera Łazarza Szarfenberga Wirzbięty i ozdabiał nimi własne wydawnictwa. W 1608 roku otrzymał od Zygmunta...

Z archiwum drukarstwa: SUPEREXLIBRIS

Superekslibris Oprócz ekslibrisów – znaków własnościowych książek – funkcjonowały (zwłaszcza w XVI wieku) – superekslibrisy. Nazwa superekslibris wywodzi się z języka łacińskiego (super – na nad ex iblis – z książek). Superekslibris jest znakiem własnościowym książki wytłoczonym lub wyrytym w oprawie skórzanej na frontowej okładce. Posiadaczami superekslibrisów...

Polscy drukarze : Kasper Straube

Kasper Straube Rok 1473 zaznaczył się w historii polskiego drukarstwa znaczącą datą. Oto w stołecznym wówczas mieście Krakowie zatrzymał się przejazdem ze swym wędrownym warsztatem bliżej nie znany mistrz a może tylko czeladnik drukarski Kasper Straube. Straube choć rodem z Bawarii stał się pierwszym polskim drukarzem. Kasper podjął się druku książek na zamówienie krakowskich bernardynów....
  
Wróć

Taka Warszawa w obiektywie J. Urbaniaka

a_to_polska_wlasnie.png
a-p-01.jpg

Album Jacka Frankowskiego

album_frankowskiego.png
zbic_szybe_330.jpg

A TO POLSKA WŁAŚNIE...(2)

obiektywem_lapinski_win2.jpga1046208.jpg

RADIO MAGIAN

czytajac1.jpg
radio_magian_330.jpg

Giżycki Fotoplastykon

fotoplastykon3_330.png
  fontanna2.jpg

Flagi i

baner_manufakturaflag.pl_330.png

www.Giżycko-Lötzen.pl

gizycko_lotzen330.jpg

Efekt Φ

laterna_nowa.jpg
03kamera_100.jpgNowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii  4 grudnia 2013 – 30 marca...

Pokochaj Lubuskie

lubuskie_330_m.jpg

LICZY SIĘ KAŻDY DAR SERCA

marta_1_330_edyt.jpg
  Redakcja Albumu Polskiego zwraca się do wszystkich czytelników przyjaciół i ludzi dobrej woli z apelem o wsparcie dla Marty Smolińskiej wnuczki naszych przyjaciół.   Jeśli rozliczając swój PIT macie zamiar...
Redakcja - Kontakt - Napisali o nas - Nasze bannery
Copyright © 2002-2017 Wydawnictwo Internetowe Album PolskiWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.