Fiasko nocnych rozmów lekarzy z rządem. "Nie dostaliśmy się przed oblicze pani premier"