Łagodne zarzuty dla policjantów w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. "Niejasna ekspertyza"