"Stawką nie są sądy, stawką jest wolność, ludzie zaczynają to rozumieć". W Sejmie o sądach