"Tato kładł się na mnie, to mnie bolało". Biegli z Polski i Czech nie uwierzyli 3-latce