Akcja szkoleniowa "Wtorki z JPK"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku informuje, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przedłużają ogólnopolską akcję szkoleniową "Wtorki z JPK".