Korzystasz z "Programu 500 "? WeĽ udział w specjalnym badaniu!

Jakie konsekwencje w polityce publicznej niesie za sob± program Rodzina 500 plus? Jak zmienił się poziom funkcjonowania rodzin wielodzietnych po wprowadzeniu ¶wiadczenia wychowawczego? Czy poprzez ¶wiadczenie, zmienia się codzienne życie rodziny?