Opracowujemy Program Ochrony ¦rodowiska na lata 2017-2020 z perspektyw± do roku 2024

Uwagi i wnioski można składać do 2 sierpnia 2017 r.