Podsumowanie działalności Straży Miejskiej w latach 2015-2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną