Zbieraj z Klasą w Giżycku

Zbieraj z klasą" to nowy projekt zbiórki baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego w placówkach oświatowych. Organizatorem akcji są ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. W najbliższy piątek, w giżyckiej Hali MOSiR odbędzie się spotkanie edukacyjne, której celem jest nauka przez zabawę. Ambasadorzy akcji, w ciekawy sposób, przekażą uczestnikom wiedzę z zakresu ekologii oraz powody, dla których warto dbać o środowisko.