Zmiany organizacyjne! Święto Wojsk Lądowych

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca Apelu Poległych. Po Mszy Świętej, odbędzie się Apel i uroczyste złożenie kwiatów, nie jak początkowo zakładano - w parku Rogera Goemaere